CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS
 
 
 
 

DIENSTEN

Werkzaamheden waar u ons voor kunt inschakelen zijn o.a.:

nummer
soort onderzoek (klik aan / snelkoppeling voor uitgebreide omschrijving)
001 Alimentatie onderzoek
002 Stalking (belaging)
003 E-mailonderzoek datalekken
004 Identiteitsfraude
005 Mystery guesting (aankoop in winkel t.b.v. controle geldende kassa-instructies)
006 Intellectuele eigendom diefstal (Octrooi-, Merken-, Model-, Auteursrecht)
007 Integriteitsonderzoek (integriteit van werknemers)
008 Verhaalsonderzoek (wat valt er te verhalen indien u geld tegoed heeft)
009 manipulatie van digitale gegevens
010 misbruik van computerrechten
011 Moraliteitsonderzoek (achtergrond, handelingen en gedragingen van een individu)
012 Overspel - vreemdgaan
013 Kinderen onderzoek (drugs/alcohol, loverboy's, mishandeling, etc)
014 onderzoek naar bedrijfsspionage
015 overtreding van Non concurrentiebeding (bij veranderen van werkgever)
016 Relatiebeding (omgaan met relaties van de werkgever)
017 medeplichtigheid (in het kader van de verzekeringsovereenkomst)
018 Sabotage (bedrijf)
019 Verzuimfraude (ongeoorloofd verzuim)
020 Pre-employmentonderzoek (cv onderzoek toekomstig personeel)
021 Antecedentenonderzoek (achtergrondonderzoek van een persoon)
022 Vermiste personen opsporen van goederen, geld
023 volgen van personen, goederen ( statische en dynamische Observatie)
024 social media onderzoek
025 Toedracht onderzoek (b.v. bij aansprakelijkheid)
026 Valsheid in geschrifte / Falsificaten
027 (poging tot) Oplichting
028 Vermogens delicten (diefstal, verduistering, heling, declaratiefraude)
029 Kort Algemeen onderzoek
  Specialistisch onderzoek (dit kunnen wij niet zelf uitvoeren, wel uitbesteden):
030 computervredebreuk (door digitaal onderzoeker / Forensisch ICT Analist)
031 Database onderzoek (door digitaal onderzoeker / Forensisch ICT Analist)
032 Sporen onderzoek (forensisch/technisch rechercheur)
   
   

In feite kunnen wij alles voor u onderzoeken, mits dit binnen de wettelijke kaders valt.

Particulier onderzoek is niet expliciet bij wet genormeerd. Het particulier onderzoek wordt echter wel op indirecte wijze genormeerd door artikel 6 van de WBP. Gegevens moeten conform deze normering verkregen worden anders mogen deze niet worden verwerkt in een opdrachtenregistratie.

 

 

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|