CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS

 
 
 
 

DISCLAIMER

Alle afbeeldingen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.

Inhoud website

De inhoud van andere websites die door middel van links op deze site te bezoeken zijn, zijn geheel en al ter verantwoording van de maker(s) van desbetreffende website.

Contact

Wilt u contact opnemen met ons naar aanleiding van informatie op deze website of over de inhoud van deze website, dan kunt u dat doen via de Mail.

Reclame, spam, dreigementen etc. worden daarbij niet op prijs gesteld.

Alleen mail voorzien van een volledige naam en een geldig retour e-mail adres wordt serieus gelezen en beantwoord.

Auteursrechten

Het is niet onze bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie.

Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad, in voorkomend geval verzoeken ik u om dit via een mail Subiectum aan ons kenbaar te maken.

Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is zal het betreffende materiaal worden verwijderd, een boete of schikking wordt niet door ons betaald.

Inhoud disclaimer

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingsfouten en/of fouten in de grammatica.

Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpreaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om ons te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechte worden ontleend.

Wij houden ons ten alle tijden het recht voor om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht.

Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplubliceerd en zijn met onmiddelijke ingang en terugwerkend van kracht.

Deze disclaimer is onderworpen aan de wetten van Nederland.

Geen andere wetten, voorschriften, geloofsovertuigingen of andere zienswijzen mogen aan deze disclaimer worden toegeschreven.

 

 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|