integer gedrag personeel

 
 
 
 
 

INTEGRITEITS ONDERZOEK

Met dit onderzoek kunt u de integriteit van een medewerker van uw bedrijf controleren, bijvoorbeeld wanneer u vermoedt dat uw medewerker zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden en belangrijke bedrijfsgegevens heeft doorgespeeld aan een concurrent of derden.

Integer handelen op het werk houdt in dat de werknemer zijn functie goed en zorgvuldig uitoefent, met inachtneming van de verantwoordelijkheden, de geldende normen- en waarden binnen de organisatie en de functie.

In de meeste gevallen zijn deze uitgewerkt in gedragscodes, die concreet aangeven wat wel en niet toelaatbaar is bij de uitoefening van de betreffende functie.

De meeste organisaties hebben deze gedragscodes verwerkt in een bedrijfsreglement. Een bedrijfsreglement heeft als doel het informeren van (nieuwe) medewerkers over het bedrijf en de manier waarop een aantal praktische zaken binnen het bedrijf zijn geregeld.

Voorbeelden van "niet integer gedrag":

  • Iemand maakt misbruik van bevoegdheden, voorkennis of persoonlijke informatie
  • Iemand laat zich beïnvloeden in het oordeel door een persoonlijke relatie, sociale status, uiterlijk, sekse, bevolkingsgroep (discriminatie)
  • Iemand laat zich omkopen om ‘weg te kijken
  • Iemand behandelt eigen mensen, familieleden, kennissen anders dan anderen (voorkeursbehandeling)

Tijdens het intakegesprek kunt u aangeven wat het probleem is en wat u wilt laten onderzoeken.

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|