octrooirecht merkenrecht modelrecht auteursrecht

 
 
 
 
 

INTELLECTUELE eigendom diefstal

Onder intellectuele-eigendomsrechten worden de schijnbaar-exclusieve rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Tot de intellectuele-eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rechten als:

  • Octrooirecht / Patent (beschermen nieuw product, werkwijze of technologie)
  • Merkenrecht (waren van een onderneming onderscheiden)
  • Modelrecht (uiterlijk van een voortbrengsel beschermen)
  • Auteursrecht (beschermen geschreven stuk, wetenschap of kunstwerk)

Misbruik maken van andermans gedeponeerde rechten door het zonder toestemming van de rechthebbende gebruik te maken, kan middels een klacht worden vervolgd.

zie voor nadere informatie website Rijksoverheid

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|