"verkeerde"vrienden loverboy's spijbelen mishandeling alcohol/drugsgebruik drugsrunner

 
 
 
 
 

KINDEREN / minderjarige ONDERZOEK

Als u zich zorgen maakt over uw kind (minderjarige jonger dan 18 jaar), kunt ons inschakelen om onderzoek te verrichten naar diverse soorten problemen:

 • omgang met "verkeerde" vrienden
 • (overmatig) alcohol en/of drugs gebruik
 • drugsrunner-koerier
 • loverboy's (zie informatie stop loverboys NU)
 • spijbelen
 • mishandeling
 • virtuele geweldpleging (pesten/bedreiging/stalking/grooming/nepscouts/dreigtweets/sexting)
 • vermissing

Middels een onderzoek kunnen wij informatie vergaren om de waarheid trachten te achterhalen, niet het probleem inhoudelijk aanpakken/oplossen. Een interview met een getuige of een confronterend gesprek met een betrokkene kan onderdeel uitmaken van dit onderzoek.

Een school is geen publieke ruimte, dus mag de particulier onderzoeker geen onderzoek verrichten in een schoolgebouw (of op het terrein), b.v. door middel van foto's/films maken.

U kunt tijdens het intakegesprek exact aangeven wat het probleem is, aan de hand hiervan maken wij een Plan van aanpak.

Het is vanzelfsprekend dat dit onderzoek zeer discreet en zorgvuldig wordt uitgevoerd en in constant overleg met u.

Uw aan te leveren informatie is hierbij zeer van belang.

Rechten en plichten ouderlijk gezag:

 • ouders hebben een onderhoudsplicht voor kinderen tot 21 jaar
 • ouders zijn wettelijk aansprakelijk voor kinderen tot 14 jaar
 • kinderen zijn vanaf 16 jaar zelf aansprakelijk
 • kinderen zijn tot 18 jaar minderjarig
 • kinderen zijn van 18 tot 21 jaar jongmeerderjarig
 • kinderen zijn vanaf 18 jaar volgens de wet volwassen en meerjarig

Wanneer een minderjarige een onrechtmatige daad pleegt, dan moet eerst worden gekeken naar hoe oud het kind is. We onderscheiden drie categorieën:

 • jonger dan 14 jaar
 • 14 of 15 jaar
 • 16 jaar en ouder

1- Kinderen onder de veertien jaar, worden door de wet ‘beschermd’. Daarvan wordt gezegd dat een onrechtmatige daad hen niet kan worden toegerekend. Degene die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent, is aansprakelijk en moet de schade betalen.

2- Kinderen/minderjarigen van 14 of 15 jaar oud, worden niet door de wet beschermd en zijn zelf aansprakelijk voor een onrechtmatige daad die ze plegen. Ze moeten dus ook zelf de schadevergoeding betalen.

3- Kinderen van 16 jaar of ouder die een onrechtmatige daad plegen, zijn daarvoor zelf aansprakelijk. De ouders zijn niet aansprakelijk.

Personen zijn vanaf 16 jaar seksueel meerderjarig, d.w.z. zij hebben dan seksueel zelfbeschikkingsrecht.

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|