observatie interview proefaankoop pseudoklant afluisterapparatuur dievenval digitaalonderzoek

 
 
 
 
 

METHODEN- EN MIDDELEN

Wij treden, als particulier onderzoeksbureau, voor wat betreft de mogelijkheden om onderzoek te doen, op als "verlengstuk" van u als opdrachtgever.

Wij gebruiken in feite die onderzoeksmogelijkheden waarover u als opdrachtgever reeds beschikt, denk hierbij aan:

 • arbeidscontracten;
 • bedrijfsreglement;
 • administratie;
 • personeelsbestand;  
 • leveranciers;
 • klantenbestand;
 • computer en telefoonserver;
 • beveiligings-camerabeelden, beveiligingsregistraties (toegang) e.d.

Voor het inzetten van onderzoeksmethoden- en middelen om de opdracht uit te voeren, gelden de volgende algemene gedragsartikelen:

 1. gebruiken na overleg met opdrachtgever. U als opdrachtgever moet zelf ook bevoegd zijn deze methoden- en middelen te gebruiken indien u het onderzoek zelf zou verrichten
 2. bepalen van het resultaat van de inzet van de methoden- en middelen, uitsluitend gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht
 3. Bij bepalen aard van de methoden- en middelen de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht nemen: de minst bezwarende methoden- en middelen inzetten/toepassen

ONDERZOEKSMETHODEN die wij kunnen inzetten zijn o.a.:

 • Observatie statisch / dynamisch;
 • Interview (getuigen/betrokkene/confronterend gesprek);
 • Digitaal onderzoek;
 • Buurtonderzoek (hier dient men zeer terughoudend mee te zijn ivm privacy betrokkene)
 • Proefaankoop;
 • Pseudo klant (Mystery Guest)
 • Falsificaat onderzoek;
 • Plaatsen afluisterapparatuur;
 • Plaatsen dievenval;
 • Toedrachtonderzoek;
 • Achtergrondonderzoek;
 • Sporen onderzoek (veiligstellen sporen, bij delicten alleen uitvoeren door een specialist).

 

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|