directe-observatie indirecte-observatie dynamische-observatie

 
 
 
 
 

OBSERVATIE

Hierbij worden personen, objecten en/of situaties, al dan niet met technische hulpmiddelen bekeken om informatie te verkrijgen. Observatie vindt plaats indien gedragingen van iemand, of hetgeen bekend moet worden, om onderzoekstactische redenen niet rechtstreeks aan de onderzochte persoon of een derde gevraagd kan worden (heimelijk).

Ook voor uitvoering van dit onderzoek dient de particulier onderzoeker zich strikt aan de privacy gedragscode en inzet-normeringen te houden omdat dit in de regel heimelijk zal zijn, betreffende persoon is hier dus niet van op de hoogte.

Observatie kan plaats vinden door middel van:

  • zintuiglijke waarneming (directe observatie)
  • video- en fotocamera's (indirecte observatie)
  • volgen (dynamische observatie), al dan niet middels een GPS tracker/volgsysteem

Van deze observatie wordt een Observatierapport opgemaakt.

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|