CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS

 
 
 
 

PRIVACY GEDRAGSCODE

Subiectum verklaart voor het verwerken van persoonsgegevens en het inzetten van Onderzoeksmiddelen en methoden overeenkomstig de Privacygedragscode en de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, volgens het in Bijlage 6 bij deze regeling vastgestelde model, te zullen handelen.

Het bevat richtlijnen hoe in juridische zin moet worden omgegaan met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening aan opdrachtgevers verwerkt worden.

Deze gedragscode is bindend voor alle Particulier Onderzoeks Bureaus.

Het gebruik maken van particuliere onderzoeksmethoden- en middelen betekent in meeste gevallen dat inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de onderzochte persoon. Om die reden is normering van onderzoeksmethoden- en middelen noodzakelijk.

 

 

 
 

 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|