sabotage bedrijfsspionage

 
 
 
 
 

SABOTAGE ONDERZOEK

Sabotage is het opzettelijk iets doen of nalaten dat schadelijk is voor het bedrijf, een collega of een klant.

Een voorbeeld is met opzet:

  • digitale documenten wissen of wijzigen
  • belangrijke telefoontjes en/of informatie niet doorgeven
  • verkeerde en/of onvolledige informatie geven
  • opzettelijk vernielen van spullen, zoals bedrijfsauto’s, materieel of printers. Vaak wordt dit door personeel of bezoekers/klanten gedaan.

Middels een onderzoek kunnen wij trachten de waarheid te achterhalen.

BEDRIJFSSPIONAGE

Bedrijfsspionage is het zich toe-eigenen van informatie over een bedrijf of zijn activiteiten, met het doel die informatie ten voordeel te doen komen aan een ander bedrijf of persoon.

Bedrijfsspionage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd:

  • concurrentiegevoelige informatie verschaffen/achterhalen
  • een product analyseren om dit product of productieproces voor een concurrent te imiteren
  • met electronische middelen infiltreren in het computernetwerk
  • doorgeven klantenbestand aan een concurrent

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|