brand ongeval inbraak

 
 
 
 
 

TOEDRACHT ONDERZOEK

Door middel van dit onderzoek kan men onderzoeken hoe een bepaalde gebeurtenis heeft plaats gevonden zoals een brand, een ongeval of inbraak.

Het is hierbij belangrijk te achterhalen hoe zich een gebeurtenis precies heeft afgespeeld i.v.m. aansprakelijkheid en schadeclaims.

Een reconstructie van de gebeurtenis kan onderdeel uitmaken van dit onderzoek.

Signalen die kunnen aangeven dat een toedrachtonderzoek mogelijk nodig is:

  • er is over een gebeurtenis gesproken, terwijl deze nog niet had plaatsgevonden
  • informatie van personeel/werknemers/derden
  • ingeving/zesde zintuig (intutie), hoewel alleen een vermoeden hierop gebaseerd niet genoeg is
  • arbeidsconflicten

Tijdens het intakegesprek kunt u precies aangeven wat het probleem is en wat u onderzocht wilt hebben zodat wij een zo gericht mogelijk onderzoek kunnen instellen.

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|