CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS CRIME SCENE-DO NOT CROSS

 
 
 
 
 

VERHALEN KOSTEN

De kosten voor een onderzoek van een particulier onderzoeker kunnen in bepaalde gevallen (volgens gegevens Jurisprudentie) in rekening worden gebracht bij de dader.

Om deze kosten van het onderzoek te kunnen verhalen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, er moet sprake zijn van een onrechtmatig daad.

Een onrechtmatige daad betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt.

Er ontstaat pas een plicht tot schadevergoeding als aan deze vijf voorwaarden is voldaan:

  • een onrechtmatige gedraging (doen of nalaten)
  • toerekenbaarheid van de daad aan de dader
  • schade
  • causaal verband tussen de daad en de schade
  • relativiteit

Artikel 6:162 BW typeert drie soorten onrechtmatige gedragingen:

  • een inbreuk op een recht of-
  • een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of-
  • een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt

Uw advocaat kan hier meer informatie over geven.

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|