interne-diefstal heling verduistering

 
 
 
 
 

VERMOGENSDELICTEN onderzoek

Als u een vermoeden of aanwijzingen heeft dat er goederen, producten, materialen of gereedschappen verdwijnen binnen uw bedrijf, dan kunt u hier ons voor inschakelen.

Vaak gaat het hier om interne diefstal, heling en/of verduistering door personeel (of ingeleend personeel/bedrijven).

Is er een duidelijke aanwijzing van diefstal van buitenaf (inbraak), dan is het raadzaam de politie in te lichten. Dit is ook iets wat als eerste gecontroleerd dient te worden.

Een interne diefstal ligt gevoelig omdat het personeel en/of een bezoeker(s) hier mogelijk bij betrokken is. Men kan niet zomaar iemand beschuldigen, u als opdrachtgever dient hier een bewijs voor te hebben.

Het is niet altijd gewenst om aangite te doen, het kan voorkomen dat u alleen de waarheid wilt achterhalen, uw spullen terug wilt hebben of de betrokkene wil confronteren met een gesprek. aangifte bij de Politie kan soms een te zwaar middel zijn om in te zetten, denk hierbij aan justitiële gegevens/verleden en VOG verklaring voor de betrokkene. Wellicht is enkel een waarschuwing voldoende en kan preventief werken. Men moet naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek "filteren" of aangifte bij de Politie gewenst is. Een afweging hangt o.a. af van hoe zwaar en in welke mate de strafbare feiten gepleegd zijn en wat de mogelijke gevolgen voor de betrokkene zijn, die afweging moet u als opdrachtgever van het onderzoek zorgvuldig en zelft maken.

Voorbeelden van interne diefstal en/of verduistering (in dienstverband):

  • vermissing uit magazijn (derving van goederen)
  • vermissing uit kassa (greep uit de kas)
  • vermissing van producten/goederen uit kantine/voorraadkasten
  • hoge uitgaven leveranciers zonder dat daar extra werk tegenover staat (denk hierbij aan materialen en gereedschappen die door personeel wordt gekocht bij uw leverancier)

Bij dit onderzoek is een verborgen camera (Observatie) een mogelijkheid. De inzet hiervan is alleen geoorloofd bij een vermoeden van b.v. diefstal of fraude (strafbaar feit) en ook hier gelden de privacyrechten van de werknemers.

Het is raadzaam, voor u als werkgever, cameratoezicht op de werkvloer vooraf kenbaar te maken aan het personeel (en eventueel bezoekers), dit kan b.v. door:

  • opnemen in het bedrijfsreglement
  • gebruik camera's duidelijk aangeven via bordjes

Indien van toepassing, dan kunnen wij a.d.h.v. onze bevindingen een confronterend gesprek of Interview houden met de betrokkene. Van dit gesprek wordt een Interviewrapport opgemaakt.

Naar aanleiding van onze bevindingen en eindconclusie in het Onderzoeksrapport, kunt u bepalen of maatregelen noodzakelijk zijn:

  • aangifte doen bij de Politie, wij kunnen dit eventueel ook voor u doen middels een machtiging van u of u vergezellen hierbij
  • maatregelen nemen tegen betrokken personeel (ontslag of waarschuwing)

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|