onterecht-ziek onterecht-verlof onterecht-verzuim

 
 
 
 
 

VERZUIMFRAUDE

Onder verzuimfraude wordt onder andere verstaan:

  • een werknemer die zich onterecht ziek meldt
  • een werknemer die onterecht (bijzonder) verlof opneemt
  • een werknemer die elders werkt, maar bij u verzuimt te werken

Voor werknemers: Als werknemer hoeft u in het geheel geen medische informatie te verstrekken. Alleen een bedrijfsarts mag vragen stellen over de medische problemen die hebben geleid tot uw ziekmelding. Alleen een telefoontje met de boodschap ‘ik ben ziek en kan niet werken’ is daarom voldoende.

U als werkgever mag echter wel:

  • werkgerelateerde vragen stellen
  • vragen hoe u bereikbaar bent en wanneer u denkt weer te kunnen werken
  • vragen of u onder een ‘vangnetbepaling’ valt (Vangnetbepalingen van de Ziektewet)

Verzuimfraude veroorzaakt schade, deze schade houd in financiële schade, een vertrouwensbreuk en het kan eveneens een precedentwerking (gebeurtenis waarop men zich kan beroepen als een nieuw dergelijk geval zich voordoet om er hetzelfde gevolg aan te geven) hebben voor andere werknemers.

Zie voor meer informatie de website van het Ministerie

Tijdens het intakegesprek kunt u precies aangeven wat het probleem is en wat u onderzocht wilt hebben. Een interview met de betrokkene (z.g. confronterend gesprek) n.a.v. het onderzoeksresultaat kan onderdeel zijn van dit onderzoek. Hiervan wordt een Interviewrapport gemaakt.

 

terug naar Diensten

 
 
 

 
 
      Copyright ©Subiectum 2017 all rights reserved | Disclaimer |Voorwaarden|